REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

1.    Właścicielem wypożyczanego sprzętu jest firma EJ ZŁOM-AUTOWAR

2.    
Sprzęt wypożyczany jest osobie pełnoletniej, legitymująca się  dowodem tożsamości ze zdjęciem.

3.    Przy wypożyczaniu zawarta jest UMOWA WYPOŻYCZENIE.

4.   Wypożyczenie sprzętu odbywa się na zasadach odpłatności zgodnie z cennikiem, przedstawionym wypożyczającemu w formie ustnej.

5. Wypożyczający bierze pełną odpowiedzialność materialną za wynajęty sprzęt oraz za szkody z chwilą podpisania umowy.

6.  Osobą w stanie nietrzeźwym sprzętu nie wypożyczamy.

7.  W czasie spływu należy zachować się zgodnie z obowiązującymi zasadami przyjętymi w ruchu na wodzie oraz z przyjętą kulturą wobec wędkarzy i innych użytkowników szlaków wodnych.

8.     Zabrania się:

    * przybijania kajakami w miejscach do tego nieprzeznaczonych ( wały         ochronne- przeciwpowodziowe, kamieniste i niebezpieczne brzegi)

* skakania z kajaków do wody

* uderzania kajakiem w kajak

* niszczenia brzegów rzeki

* zaśmiecania kajaków, wody i otaczającej przyrody

* korzystania z otwartego ognia

 

9.     EJ ZŁOM- AUTOWAR nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, śmierci, utraty zdrowia wobec osób wypożyczających nasz sprzęt.

10.                   Firma EJ ZŁOM- AUTOWAR nie jest organizatorem spływów kajakowych, lecz tylko wypożycza sprzęt kajakowy.

11.                 Organizatorem spływu jest osoba wypożyczająca  sprzęt kajakowy.

 

 

 

 

 

 

Copyright Nazwa.pl